Over de stichting

De Stichting Comfovie heeft geen winstoogmerk en stelt zich ten doel om kunst, spel, muziek en cultuur te bevorderen voor mensen van alle leeftijden, met in het bijzonder amateur koormuziek.

Het bestuur bestaat uit Maurice de Groot (voorzitter, penningmeester en secretaris)

Contact graag per email: comfovie@gmail.com

U kunt de stichting financieel steunen door een donatie over te maken op rekening:
NL20 INGB 0006 0155 03
te name van: M.J. de Groot,
onder vermelding van: donatie Comfovie.

KvK-nummer: 69326398